Parallelle tekster

Arne Garborg utga i 1890 romanen Hjaa ho Mor på landsmål. Boka ble samtidig utgitt i København i dansk språkdrakt.

Her finner du disse to versjonene satt opp ved siden av hverandre for å lette sammenligningen mellom dem.

Mer om parallellutgaven

Artikkelen Parallelle presentasjoner på veven sto i Klassekampen 21. april 2001. Der står det litt om bakgrunnen for denne parallellutgaven, og om metodene som er brukt for å lage den.