Tekstsamlingen - søk i tekster

Søkesystemet er under utvikling, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra våre brukere, både påvisning av feil og mangler og forslag til forbedringer.

Vi bruker ikke lenger CQP som søkemotor.

Merk at systemet ikke skiller mellom store og små bokstaver.

Søkeresultatet kommer opp som en KWIC-konkordans, som viser treffordene med noen ords sammenheng foran og bak. Et klikk på henvisningen til hvor treffet er hentet fra gir deg selve teksten med trefford uthevet i et eget vindu.

Søk:      Antall treff som vises:

Søk i tekstene til: Asbjørnsen & Moe                Alle forfatterne
Absalon Pederssøn Beyer
Andreas Bull
Bjørnstjerne Bjørnson
Johan Nordahl Brun
Camilla Collett
Jonas Dahl
Petter Dass
Lorentz Dietrichson
Dorothe Engelbretsdatter
Conradine Dunker
Arne Garborg
Henrik Ibsen
Hans Jæger
Ragnhild Jølsen
Alexander Kielland
Jonas Lie
Harald Meltzer
Jørgen Moe
Moltke Moe
Sigbjørn Obstfelder
Mattis Størssøn
Vilhelmine Ullmann
N.N. (Hamarkrøniken)
N.N. (Mesteren fra Møre)

Kommentarer til tjenesten og påvisning av feil kan sendes til undertegnede.

Sist oppdatert 2021-02-21 av Christian-Emil Ore