Tekstsamlingen

Ren tekst

Disse tekstene er basert på de digitale versjonene som ble skannet, OCR-lest, korrekturlest og SGML-tagget av Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo i 1991-1997.

Tekstene er generert automatisk fra SGML-versjonene og det meste av markupen er fjernet. For en formattert versjon av teksten, og for opplysninger om hvilke utgaver teksten er basert på, gå til hovedsiden for tekstene.

Ved videre bruk av våre tekster, ber vi om at det opplyses om tekstenes tilblivelshistorie og at vår adresse oppgis.

Spørsmål og kommentarer kan sendes hit.

Asbjørnsen & Moe

Norske Folkeeventyr
Norske Folke-eventyr 1
Norske Folke-eventyr 2

Absalon Pederssøn Beyer (1528-1575)

Dagbok og Oration om Mester Geble
Historisk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele, forfattede i Norge i det 16de Aarhundrede
Dagbok og Oration om Mester Geble

Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910)

"Og nu vil jeg tale ut" - "Men nu vil jeg også tale ud"
Aulestad-breve
Brytnings-år I
Brytnings-år II
Bjørnstjerne Bjørnson og Christen Collins brevveksling 1889-1909
Bjørnsons brevveksling med danske 1854-1874 I
Bjørnsons brevveksling med danske 1854-1874 II
Bjørnsons brevveksling med danske 1854-1874 III
Din venn far
Bjørnsons brevveksling med danske 1875-1910 I
Bjørnsons brevveksling med danske 1875-1910 II
Bjørnsons brevveksling med danske 1875-1910 III
God morgen, Rosalinde!
Gro-tid I
Gro-tid II
Kamp-liv I
Kamp-liv II
Breve til Karoline 1858-1907
Bjørnstjerne Bjørnsons breve til Alexander L. Kielland
Bjørnsons brevveksling med svenske 1858-1909 I
Bjørnsons brevveksling med svenske 1858-1909 II
Bjørnsons brevveksling med svenske 1858-1909 III
Artikler og taler I
Artikler og taler II
Andersen fra Toten
De gode gjerninger redder verden
Frihedens Tale til Moldenserne
To Taler
Vort sprog
Samlede verker I
Samlede verker II
Samlede verker III
Samlede verker IV
Samlede verker V
Samlede verker VI
Samlede verker VII
Samlede verker VIII
"Kong Eystejn" fra boka Kongebrødrene
Hjertets og Aandens Skjønhed
Aarhundredernes Legende
Tyrolersangen

Johan Nordahl Brun (1745-1816)

Mindre Digte, Anden og forøgde Udgave

Andreas Bull (1746-96)

Økonomiske Tanker om Fabrikvæsenet og raae Produkters Forarbeidelse i Landet

Camilla Collett (1813-1895)

Samlede Verker 1, del 1
Samlede Verker 1, del 2
Samlede Verker 1, del 3
Samlede Verker 2
Samlede Verker 3
Optegnelser fra Ungdomsaarene
Breve fra Ungdomsaarene
Frigjørelsens Aar
Før Brylluppet

Jonas Dahl (1849-1919)

Cargadør Sahl

Petter Dass (1647-1707)

Samlede verker I
Samlede verker II
Samlede verker III

Lorentz Dietrichson (1834-1917)

Svundne Tider I
Svundne Tider II
Svundne Tider III
Svundne Tider IV

Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716)

Samlede skrifter 1
Samlede skrifter 2

Conradine Dunker (1780-1866)

Gamle dage

Arne Garborg (1851-1924)

Skriftir i Samling 1
Skriftir i Samling 2
Skriftir i Samling 3
Skriftir i Samling 4
Skriftir i Samling 5
Skriftir i Samling 6
Skriftir i Samling 7
Den burtkomne faderen
Politik
Uforsonlige
Hos Mama
Trætte Mænd
Jonas Lie

Hamarkrøniken

Hamarkrøniken

Henrik Ibsen (1828-1906)

Hundreårsutgaven XV
Hundreårsutgaven XVI
Hundreårsutgaven XVII
Hundreårsutgaven XVIII
Hundreårsutgaven XIX

Hans Jæger (1854-1910)

Fra Kristiania-Bohêmen I
Fra Kristiania-Bohêmen II
Impressionisten
Syk kjærlihet
Bekjendelser
Fængsel og fortvilelse

Ragnhild Jølsen (1875-1908)

Ve's Mor
Rikka Gan
Fernanda Mona
Hollases Krønike
Brugshistorier
Efterladte Arbeider

Alexander Kielland (1849-1906)

Brev 1869-1906 I
Brev 1869-1906 II
Brev 1869-1906 III
Brev 1869-1906 IV
Omkring Napoleon

Jonas Lie (1833-1908)

Samlede Digterverker 1
Samlede Digterverker 2
Samlede Digterverker 3
Samlede Digterverker 4
Samlede Digterverker 5
Samlede Digterverker 6
Samlede Digterverker 7
Samlede Digterverker 8
Samlede Digterverker 9
Samlede Digterverker 10
Utmeldt af Klubben

Harald Meltzer (1814-62)

Af H. Meltzers efterladte Papirer I
Af H. Meltzers efterladte Papirer II
Ole Pedersen Høilands Liv og Levnet
Politinotitser Smaabilleder af Folkelivet
Smaabilleder af Folkelivet

Mesteren fra Møre

Viser og sanger fra den kristne barokkdiktning i Norge

Jørgen Moe (1813-82)

I Brønden og i Tjernet

Moltke Moe (1859-1913)

Artikler fra Samlede skrifter, 1-2

Sigbjørn Obstfelder (1866-1900)

Skrifter I
Skrifter II

Claus Pavels (1769-1822)

Claus Pavels's Dagbøger for Aarene 1812-1813
Claus Pavels's Biografi og Dagbøger
Claus Pavels's Dagbogs-Optegnelser 1815-1816
Claus Pavels's Dagbøger for Aarene 1817-1819
Claus Pavels's Dagbøger for Aarene 1820-1822

Mattis Størssøn (ca. 1500-1569)

Den norske krønike

Vilhelmine Ullmann (1816-1915)

Fra Tyveaarene og lidt mere

Henrik Wergeland (1808-45)

Samlede skrifter I, 1
Samlede skrifter I, 2
Samlede skrifter I, 3
Samlede skrifter II, 1
Samlede skrifter II, 2
Samlede skrifter II, 3
Samlede skrifter II, 4
Samlede skrifter II, 5
Samlede skrifter II, 6
Samlede skrifter III, 1
Samlede skrifter III, 2
Samlede skrifter III, 3
Samlede skrifter IV, 1
Samlede skrifter IV, 2
Samlede skrifter IV, 3
Samlede skrifter IV, 4
Samlede skrifter IV, 5
Samlede skrifter IV, 6
Samlede skrifter IV, 7
Samlede skrifter V, 1
Samlede skrifter V, 2
Samlede skrifter VI, 1
Samlede skrifter VI, 2

Alle bindene i ei fil

Hanna Winsnes (1789-1872)

Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen

Oppdatert 16. mai 2001 av Øyvind Eide