Peder Svinedreng

variant 1:Oppskrift udatert av Johs. Skar etter Jon Nesi, Bygland, Aust-Agder .
variant 2:Oppskrift udatert av Johs. Skar etter ukjent sanger, ikke nærere lokalisert .
variant 3:Oppskrift 1894-95 av Halvor Nilsen Tvedten etter ukjent sanger, Bø, Telemark .
variant 4:Oppskrift udatert av Halvor N.Tvedten etter ukjent sanger, Nissedal el. Fyresdal, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1907 av T. Hannaas etter ikke nevnt, Bygland, Aust-Agder .
variant 7:Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter John Olson Langerak, Bygland, Aust-Agder .
variant 8:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Johan Langerak, Bygland, Aust-Agder .