[BIN: 1962]

Peder Svinedreng

Oppskrift udatert av Johs. Skar etter Jon Nesi, Bygland, Aust-Agder .

  Per Svindreng sat uppi Aasen aa kva:
Aa kunn 'eg faa Kungsdottro, sto eg meg bra.
- Hei falalilalila, hei falallalila -
Aa ti svaara Ormen, undi Buskjen han laag:
Du veit kji du P.S. Kaa lykke du kan faa.
Naar de lider til Kvellen aa Dagjen ei er ljùs;
Daa træder lito Kjersti ti Per Svindrengs Hus.
Hu pikka paa Dynne me Finganne smaa:
Statt upp du P.S. skrei Laasen ifraa.
Slett ingen jag haver i Stevne lagt,
Aa Ingen jeg (eg*) lukker (læt*) i mit Svinehus om Nàt.
*) Begge uttrykk brugte.
Lito Kjersti hu trækt' av seg Hanskane smaa,
So skreidde hu dei Loku baa ti aa fraa.
Aa fær eg no kji Ro te aa sove fyr deg,
So gjeng eg ti Kungjen aa klagar deg.
Ja, klage fyr Kungjen de meste dú vi:
Eg stend 'kji lang'e burtta (ifraa) hell eg svaaror der ti.
De fyste um Morgonen Dagjen blei ljus,
saa træder P.S. ti Kungjens Hus.
Snillaste Kungje, venast eg be,
Alt um aa leggje ei Klage herné.
Um Dagjen ska eg gaa aa gjote dine Svin,
Um Notto ei faa sove for lito Kjersti .
Jeg nægter slet ikke jeg til hanem gik,
Men ingen god Vilje jeg av hannem fik.
Jeg nægter slet ikke jeg hos hannem laa;
Men ingen god Vilje jeg av ham kunn' faa.
Før holdt jeg dig for god baa for Ager og for Jor;
Men nu skal du gaa me P.S. ti Bor.
Før holdt jeg dig for god baa for Ager aa for Eng;
Men nu ska du gaa me P.S. i Seng.
P.S. han trækte av seg Hanskanne smaa,
Aa femten Gullringer derùnder sad paa.
P.S. han trægte av seg Kjortelen graa,
De røde Skarlagen derunder sad paa.
P.S. han trekte ùt sin liden Kniv;
Va du inkji Kungji, eg sette den ('an) i deg.
Aa P.S. han hell no so vel sin Tro:
Maanesdagjen dretti let han Bryddaupi bo.
Ekstra opplysninger