[BIN: 1963]

Peder Svinedreng

Oppskrift udatert av Johs. Skar etter ukjent sanger, ikke nærere lokalisert .

  Per Svinedreng sat uppi Aasen aa kva:
"Aa kunn' eg faa Kungdotterè, sto 'eg meg bra".
- hei fala lila lila. hei fa la la li la -
Ti svora Ormen unde Buskjen laag:
"Du veit 'kji du, Per Svinedreng, ko Lykke du kan faa.
Naar de lié ti Kvellen, aa dagjen e 'kji ljos,
daa troder litè Kjersti ti Per Svinedrengs Hus.
Hu pikkar paa dynnè me Fingane smaa:
"Staa upp du, Per Svinedreng skrei Laasen ifraa."
"Slett ingjen eg heve i Stemne lagt,
aa ingjen eg læt i mitt Svinehus i Natt".
Litè Kjersti trekte av seg Hanskane smaa;
so skreidd' 'u dei Loku baa ti aa fraa.
"Kann eg inkji faa Ro aa sove for deg,
so gjeng eg ti Kungjen aa klagar deg".
"Ja klage for Kungjen de meste du vi,
eg stend 'kji leng 'ifraa ell eg svòrar derte."
"Fyrr heldt eg deg for go baa fyre Ager aa Eng;
men no ska du gaa me Per Svinedreng i Seng".
"Fyr heldt eg deg for go baa fyr Ager aa Jor
men no ska du gaa me Per Svinedreng ti Bor".
Per Svinedreng trekt' av seg Hanskane smaa,
aa femten Gullringa der undi sat paa.
Per Svinedreng trekt' av seg kjolen den graa,
de raue Skarlagen der undi sat paa.
Per Svinedreng trekt' ut si liten Kniv:
Va du kji Kungji, eg sett 'an i deg.
Ekstra opplysninger