[BIN: 1959]

Peder Svinedreng

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

  Pær Svinedreng sat undi buskjen å kvo
de høyrde ormen under buskjen han låg
------- -------- ------- --------- -------- kva,
kunne eg få kungens dotter, de syntest eg va bra,
Ti svara ormen unde buskjen han låg
du veit ikkje Pær Svinedreng kot lykke du kan få.
Ekstra opplysninger