[BIN: 1961]

Peder Svinedreng

Oppskrift 1907 av T. Hannaas etter ikke nevnt, Bygland, Aust-Agder .

  Per svinedreng han sat uppi åsen å kvà:
Fær eg lille Kjersti so står eg meg brà
- Hei fallà(l) littum -la
hei fallà(l) littum lá-

Tí svora ormen unde busjen han låg
Du vèit kje Per svinedreng ko lykke du kan få.
Ekstra opplysninger