[BIN: 1958]

Peder Svinedreng

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter John Olson Langerak, Bygland, Aust-Agder .

  Per Svinedreng han sad op i Aasen aa kva
aa fær eg Kungsdottre sko eg meg bra
- hei falalilallia hei falallalila -
Ekstra opplysninger