[BIN: 1960]

Peder Svinedreng

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Johan Langerak, Bygland, Aust-Agder .

  Per Svinedreng han sat uppi Aasen å kva
fær eg Kungsdottere, står eg meg bra.
- Hei fallerira etc -
Ekstra opplysninger