Informasjon om tekstgrunnlaget i balladearkivet fra 1997.

Alfabetisk liste over alle balladane i arkivet

Balladane ordna etter TSB-nummer (Type of Scandinavian Ballads)

Tematisk oversyn over balladane

Balladane ordna alfabetisk innafor hovudtype:
Naturmytiske balladar
Legendeviser
Historiske balladar
Riddarballadar
Kjempe og trollballadar
Skjemteballadar

Til den nye databasen "Ballader i Norge"