English version

Søk i O. Rygh: Norske Gaardnavne

I denne versjonen er det mulig å søke i bind 1-17 av O. Ryghs serie "Norske Gaardnavne (til sammen 18 bind). Disse bindene omfatter alle de moderne fylkene uten om Finnmark: Østfold (Smaalenenes amt), Akershus og Oslo (Akershus amt), Hedmark (Hedemarkens amt), Oppland (Kristians amt), Buskerud (Buskeruds amt), Vestfold (Jarlsberg og Larviks amt), Telemark (Bratsberg amt), Aust-Agder (Nedenes amt), Vest-Agder (Lister og Mandals amt), Rogaland (Stavanger amt), Hordaland (Søndre Bergenhus amt), Sogn og Fjordane (Nordre Bergenhus amt), Møre og Romsdal (Romsdals amt), Sør-Trøndelag (Søndre Trondhjems amt), Nord-Trøndelag (Nordre Trondhjems amt), Nordland (Nordlands amt) og Troms (Tromsø amt). Navnene i parentes er de som brukes i "Norske Gaardnavne". Innledningsbindet finnes bare som tekstfiler men kan lastes ned som zippet fil og som tekstfil.

Noen enkel søkeråd kan du få her. Kildehenvisningene til Diplomatarium Norvegicum er aktive slik at et klikk vil bringe deg til det elektroniske diplomatariet.
Innstillinger

Søk:

Fyll ut et eller flere av feltene nedenfor med det du søker etter, og trykk på Søk-knappen.
Amt:
Herred:
Sogn:
Gårdsnavn:
Gårdsnummer:
Litteratur ref:
Ordformer
(i sperret skrift):

Bindnummer:
Sidenummer:


Fritekstsøk:

Tilbake til søk

Innstillinger

Resultatordlista skal ha 
  amt markert
  herred markert
  sogn markert

være på formen 
      Antall gårder funnet
      KWIC-konkordanse
      Liste over gårdene
og være sortert 
   alfabetisk etter tilslagsordet og teksten videre mot høyre (gir bare mening i KWIC-konkordanser).
   etter amt.
   etter herred. 
   etter sogn.
   etter gårdsnavn.

Tallene i boksene angir rekkefølgen det sorteres etter. 

Kommentarer, forslag eller påvisning av feil?

Send en beskjed til oss!

Oppdatert 6. mai 2024 av C.-E. Ore.