HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 22DE APRIL.
Lillehammers Tilskuer 26. april 1844.

   Subskriptionen til Kong Carl Johans Legat opløber allerede
til mellem 4 og 5000 Spd.
d.III,b.3,s.584      -- En rask Vestenvind har givet Isen sin sidste Rest i Efter-
middag, saa Skibene nu seile frit ind til Bryggerne og vore til-
lastede Fartøier kunne komme afsted.

   -- Det Gauthierske Selskab gjør det offentlige Theater frem-
deles Afbræk, idet dets Forestillinger endnu fremdeles ere ret
godt, om end ikke saa stærkt som før, besøgte. Det skal herfra
til Bergen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE