HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 3DIE AUGUST
Lillehammers Tilskuer 15. aug. 1843.

   Den smukke Bøn, hvormed Pastor Montz sluttede sin Prædi-
ken afvigte Søndag, da han indviede den katholske Menighed til
Norges Skytshelgen St. Olaf lød, efter en Optegnelse, Nedskri-
veren har seet, saaledes: "Dig, forherligede Sankt Olaf, er da
nu denne Menighed indviet og helliget! Føre Du den lige fjernet
fra Overtroens dunkle Taagedale som fra Vantroens snedækte
Klippetinde, til Troens og Dydens solbeskinnede Sti, til Sand-
hedens og Kjærlighedens hellige Tempel! Hold din Haand be-
skyttende over den ædle Herskers Hoved, som holder dit Scepter
i sine Hænder! Velsignende svæve din Aand over det elskede
Land, du har bedugget med dit Blod, paa det at Sandhed og
Retfærdighed, Fred og Kjærlighed, Ordning og Trofasthed fra
Thronen til Hytten der maa herske og dit hellige Navn maa
vorde priset og erindret til alle Tider. Amen!"
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE