HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

STØVLELÆDER
(Poetæ laureato i den Constitutionelle ærbødigst tilegnet.)

Morgenbladet 13. april 1843.           I
Støvler al min Magt Du sætter, Laureat?
                 Og Jeg? jeg tror, at Du i Øren excellerer.
                 Du skuler under dem, i indbildsk Tanke, at
                 det Laurbærkrandsen er, ei dem, som dig generer.
           Derfor en Tjeneste gjensidig jeg præsterer,
                 idet, naar næste Gang "syv Mile" jeg skal gaa,
                 men trænger til lidt Læ'r til mine Støvlers Bod,
                 jeg skjærer mig en Lap af al Din Overflod,
                       og reparerer saa.
10/4 43.
Henr. W.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE