HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

TIBI GRATULOR, JANE!
Morgenbladet 1. mai 1843.           M
od Stjernehvælvet stiger tomme Blære,
                 og opblæst Frø jo næsten Oxe blev?
           Hvi skulde da ei Du, som gik omkring og drev,
                 naae et Katheders Ære?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE