HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

JOHAN NORDAHL BRUNS ENTHUSIASME
FOR ISRAELITERNE
Den Constitutionelle 24. mars 1842.

   Hvem erindrer vel mere:
"Jonathan
Et Digt i Ti Sange
ved
Johan Nordahl Brun,
Stifts-Provst over Bergens Stift, Provst over Nordhordlehns og Wosse
Provstie og Sognepræst til Korskirken" --

en forsvarlig Qvart fuld af snoroptrukne Alexandriner, trykt
i Bergen 1796 hos R. Dahls Efterleverske? Det trænger nu
til Synsvidners Bekræftelse, at den fædrenelandske Literatur
virkelig er beriget med et saadant Værk, et Heltedigt ganske
efter Skolen og in optima forma. Uden imidlertid at trænge
dybere ind i dets voluminøse Masse, kan det dog, med Hensyn
til et af Tidens vigtigste Spørgsmaal, være ret interessant at
gjenkalde sig Heltedigtets Fortale, der lyder som følger:
   [Her følger J. N. Bruns "Fortale til "Jonathan". Derefter legger Werge-
land til:]

   Denne Meningsovereensstemmelse er ikke den eneste Paral-
lel, hvori Forfatteren af "Boer jeg paa det høje Fjeld" og af
"Jonathan" falder sammen med salig Niels Hertzberg. Gemyts-
ligheden og det meget Fælles i Udtryksmaaden er ret paa-
faldende.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE