HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.527  
[TIL PHILIP HANSTEEN OM GAPESTOKKSTRAFFEN]
Morgenbladet 12. mars 1842.

   Hr. Ph. H! Jeg for min Person har aldrig tvivlet om, at der
jo ogsaa i Norge er "something rotten"; og det ikke mindst
i vore retlige Forhold. Kvæl Almeenmands Æresfølelse, og
man vil snart have et Folk af Forbrydere. Juristeriets Jubel-
aar ville da indtræde.
   10de Marts.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE