HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.505  
BEKJENDTGJØRELSE
[OM STRIDEN MED FORLEGGEREN
AV KONSTITUSJONSHISTORIEN]
Morgenbladet 30. mars 1841.

   Skjøndt jeg har en Statsrevisor før, har jeg nu ogsaa faaet
Publikum til at revidere min Status. Jeg kan oprigtig forsikkre,
at den vil blive mislig, dersom jeg fremdeles vilde trykke
Spanioler, Blomsterstykker og Konstitutionshistorier hos Hr.
Guldberg. Hans besynderlige Adfærd, at diskutere privat Mel-
lemværende bagpaa min Historie, nøder mig til ad denne ube-
hagelige Vei at bilægge hans Anmærkning den Forklaring, at
jeg, for at faae hine to Smaadigte smukt men for seent trykte
og ovenpaa betale 7 Daler, har havt den Fornøielse at skrive
den udkomne Deel af Konstitutionshistorien. 68 fra 75 kom-
mer 7. Der har man "Saldoen i min Faveur", som er Omqvædet
paa de fleste Opgjørelser.
   29de Marts.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE