HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REDAKTØR STABELLS NOTER TIL DIKTET
"MIG SELV"]
Tiden 8. april 1841.

   Kan ikke Hr. Adolph Stabell indsee eller føle det Upas-
sende i at anføre de af ham i Skrivelse til Tiden citerede Navne
af Henr. Wergelands vitterlige Avindsmænd midt under den
poetiske Udgydelse af hans Hjertes Forsonlighed, saa tør dog
vel de fleste Andre være mindre sløve. Det var ellers flere
Steder, som vare noterede af hans Stjerner til Noter, der skulde
have illustreret Texten. Iblandt andet var Apostrophen til de
"slette Aviser" særdeles marqueret. De Tjenester, Hr. S. vil
have viist W. -- siden de endelig skulle berøres -- er ikke
større end at Denne takkede ham efter de første Angreb i
Morgenbladet fordi han troede nu at have erholdt "en aaben
Fiende istedetfor en tvetydig Halvven." Ingen har skadet Wer-
geland mere og heller end Hr. Stabell, Redaktør af Mgbld.
   5te April.
h. w.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE