HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

BEKJENDTGJØRELSE
[OM KONSTITUSJONSHISTORIEN]
Morgenbladet 27. mars 1841.

   For at forstaae den Anmærkning ret, som Forlæggeren af
1ste Hefte af min Konstitutionshistorie, mig uafvidende, har sat
paa Omslaget, bør man vide, at denne Literaturens Ophjælper forlanger pr. Ark, for at trykke i smaa 8vo kortlinjet Poesi det
Dobbelte af hvad han vilde give mig for at forfatte Historien
i et Format, han har udvidet til det Dobbelte. Saaledes er det
jeg siger at have arbeidet for næsten Intet. Min Haand skal
ogsaa før visne, end jeg atter skal sætte den paa Papiret for
en slig forbandet Saldo. -- Venner og Boghandlere bedes at
samle Subskription for min egen Regning paa det følgende
Hefte "Rigsforsamlingens Historie", hvilket vil komme paa
1 a 1 1/2 Spd.
   26de Marts 1841.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE