HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[SVAR TIL MORGENBLADET]
Morgenbladet 13. mars 1841.

   Hvem indseer ikke det Feige i Morgenbladredaktionens Hen-
viisning for den fornærmede Part til at benytte hans eget Blad,
Intelligentssedlerne, imod dens Kalumnier? At Jeg nødes til
at benytte deres indskrænkede Feldt og at hentye til Provinds-
bladene, for nogenledes at komme til Orde imod hiin mægtige
Skralde, er nu i sin Orden; men at Andre ogsaa skulle lide
under en saadan Uretfærdighed er mere oprørende, fordi de
maaskee ikke ere vante dertil. Ad hine Veje vil jeg ogsaa søge
d.III,b.3,s.503   Meddelelse for mit Svar paa det kritiske Brev fra Red., som
denne idag leverer med en Redelighed, der er for eensidig til
ikke at blive rettet.
   12te Marts.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE