HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM "MORGENBLADETS"S NEKTELSE Å OPTA
WERGELANDS FORSVAR]
Christiania Intelligentssedler 13. mars 1841.

   Svaret paa Morgenbladmandens skrivtlige Negtelse at optage
mit Forsvar, men som han, uagtet sin egen Opfordring til at
publicere Correspondencen, undlader at citere i sit Idagsblad
ved Siden af sit eget, begyndte saaledes:
"S. T. Morgenbladets Redaction.
   De forlanger dog vel ikke Hals- og Haandsret over et Forsvar
imod Deres eget lave Angreb paa mig? Det er usselt, efter et
saadant Angreb, at negte mig Plads. Jeg veed ikke ganske vist
hvilket Sted, der støder Dem, uden det jeg nu har strøget. Gjør
forøvrigt Blyantnoter i en første Correktur, som jo kan passere
Dem, skal der blive taget Hensyn dertil."

   Jeg kan ikke fortsætte, da Mbld. Red. hidtil ikke har villet
ud med Brevet. Faaer jeg det, skal jeg meddele det heelt, siden
jeg af Mbld.-Red. ved en skrømtviis Opfordring dertil lod mig
forlede til at spilde Tid med at lyde den. Men behøves der
flere Prøver paa Morgenbladets Retfærdighed?

   12te Marts 1841.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE