HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 12. mars 1841.

   Det bekjendtgjøres, at Mgbl.s Red. vedbliver at nægte Plads
baade for den Publikation af min Korrespondence med Samme,
Red. selv opfordrede mig til at meddele og for et Svar fra Intel-
ligentssedlernes Red.
paa den falske Beskyldning mod denne og
mig i Granskeren Hr. Daas Opsats i hans eget Blad og i Mgbl.,
hvorved han vilde gjøre Sit til at ende Striden.
   10de Marts.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE