HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REPLIKK TIL MORGENBLADET]
Christiania Intelligentssedler 17. febr. 1841.

   At Morgenbladets Redaktion, der paa en skamløs Maade har
forsøgt at besudle mig i dens Igaarsblad, har negtet mig Tilsvar
deri, tilkjendegives herved for et Publikum, som ikke kan andet
end dele Uviljen over en saadan Redactionsvilkaarlighed. I
Farcen "Engelsk Salt" blev Brutaliteten hos en Fraktion af
Pressen revset. Dens Uretfærdighed er Sujet nok til en ny.
   16de Febr.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE