HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 17. febr. 1841.

   At Plads for et Tilsvar i Anledning af Redaktionsartiklen
i Morgenbladet for 15de dennes er mig negtet, troer jeg at burde
tilkjendegive. Det vil komme i Intelligentssedlerne og derfra i
flere andre Blade.
   16de Februar.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE