HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

VED EN SVENSK MIDDAG

(Efter svenska Minerva.)

Christiansandsposten 29. juni 1840.           H
vad nytte disse Linieskibe?
                 De kunne Stormen vel modstaae.
           Men vilde Thor sin Lynild gribe,
                 Iknas de ufeilbarligt gaae.
           Nei lad tillands- og vands os spare!
                 Og kommer Fienden med Puk,
           Saa løfte vi paa Hatten bare,
                 Og gjøre kun, som nu, et Buk.


           Regjeringen at rekrutere
                 Er ingen Vanskelighed ved,
           Naar vore Tidender notere
                 Personers Kald og Dygtighed.
           Og skulde Avind eller Sqvalder
                 I Dommen træffes, posito,
           Det Redacteuren ikke falder
                 Til Last, men bare Rygtet jo?           Gid vore Comiteer tage
                 Sig alting mageligen maae!
           Naar man ei leder efter Klage,
                 Man ikke stort Besvær vil faae.

d.III,b.3,s.428  

           To Phraser findes -- deres Virkning
                            Er practisk og besværer ei;
           Den ene: "Grund er til Anmærkning";
                 Den anden til Budgettet "Nei!"1

1  tilbakeDenne Vise har nok Askeløfen selv gjort.
Sætterens Anm.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE