HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.427  
NOGLE VERS EFTER DET SVENSKE
Christiansandsposten 29. juni 1840.           I
Ørnens Blik, som skuer Alt i Stort,
                            Vildfarelsernes Lygtemand tidt straaled'.
           Det kommer af, at altfor høit og fort
                 Den styred' Flugten over Maalet.


           Til Straf forat Naturen gav Myg og Fluer Livet,
                 Man troer besluttet af vort haarde Nords Climat,
           At sætte Som'ren paa "Inddragningsstat"
                 Og paa forønskte Høst inddrage "Creditivet".

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE