HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

TROPMARSCH

(Indsendt.)

Morgenbladet 11. mars 1838.

(Mel.: Malebrok er død udi Krigen.)           A
u! au! au! skjøndt Ryggene svide,
           fremad, Trop, dog! frem til at stride!
           Lad mod nye mandige Værker
           dæmre freidigt frem vort Mod!
                 Lyn, Øje, stolt og skjønt
                 i Blaat og Sejersgrønt!
           Vi os Navn af Smagens Bersærker
           har erhvervet i vort Blod.


           Samles atter! Hvorfor fortvivle?
           Naadens Blik jo over os hvile?
           Selv jo Oldtids Kjæmper blev julte;
           derfor bar de Pelts paa Bag.
                 Hvad om med lodden Ham
                 vi al vor Brøst og Skam
           retsom de med Listighed skjulte
           hverengang vi gaae i Slag?

d.III,b.3,s.382  

           Fremad! Vor "Nehemias"1 os kalder,
                      at vor Muur ei over os falder.
           Vi bag den skal Fienden trodse,
           pibe hele Verden ud.
                 Den Gud, vi dyrke der,
                 betænke skal Enhver.
           Vi i Landets Fedme skal fraadse.
           Stærk er Naadens gyldne Gud!           Har vi ei Symbolet iværge;
           Dæmringsbogen, hvorpaa vi sværge,
           at i Nød som Gammen tilsammen
           hele Troppen holde skal?
                 Held os, vor Frelse blev
                 en babylonisk Grev!
           Vor Profet selv qvæder et Amen
           til hans Vivat i hans Hal.           Frisk da op! I Modet er Seiren.
           Ei Forknythed herske i Leiren!
           Thi ihvad Ulykke end times,
           dækker Nella alting til.
                 Med høitopstrakte Tre
                 Hun seer hvad Folk ei see.
           Ei saa rapt paa Klokke kan kimes
           som Hun skrøner naar hu' vil.           Vi en Nidstang, raske Kompaner,
           stikke op; den er da vort Banner.
           Tomme Dunker bruges som Tromme
           mellem Pibernes Musik.
          
d.III,b.3,s.383                    Og Dæmringens Poet
                 paa Skyds ei let blier Beet.
           Thi han har jo stedse sin Lomme
           fuld af Smuds af egen Fabrik.


           Saa vor Trop er rustet til Striden,
           til at tvinge Folket og Tiden.
           Holger Norske blandt sine Bersærker
           vader atter frem i Blod.
                 Vore Øjne lyne skjønt
                 i Blaat og Sejersgrønt.
           Thi mod nye mandige Værker
           dæmrer frem paany vort Mod.

Dudelsack,
Corpspiber.

1  tilbakeDæmringspoeten sjunger i den Constitutionelle saa smaat og beskedent
om at han spiller en Slags Nehemias, der opmuntrer sine slagne og forknytte
Jøder til med Sværd ved Siden at opbygge sine Mure igjen, bag hvilke saa
det gamle Leben skal begynde.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE