HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REDAKSJONELT TILLEGG TIL EN INNSENDT KLAGE
OVER VISSE FORHOLD VED UNIVERSITETET]
Statsborgeren 1. okt. 1837.

   Da Red. har havt Leilighed til at erfare, at Inds. ikke har
Ret i endeel følgende Opgivender, hvormed han vil erindre, at
han slutter sin Opsats, troer Red. ikke at burde give dem en
Offentlighed, som jo da vilde være ganske hensigtsløs. De for-
nødne Berigtigelser vil Inds. finde skrivtligen fra Red. til Af-
hentning i Expeditionen, hvorefter man forventer Svar, om de
tilfredsstille eller ikke, i hvilket sidste Fald den forlangte
Offentliggjørelse ei skal blive negtet.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE