HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[BEKJENTGJØRELSE]
Statsborgeren 27. aug. 1837.

   At "Statsborgeren", dens 24de Hefte, fremdeles udkommer
fra J. Schives Bogtrykkeri, i Skattefoged Schmidts Gaard i
Storgaden, bekjendtgjøres herved for Subskribenterne.
Redaktionen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE