HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[NOTE TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM
STEMPLETPAPIRFORVALTERENS
SEKRETÆR, ROUGTVEDT]
Statsborgeren 30. juli 1837.

   [Innsenderen sier at nedsettelsen av prisen på stempletpapiret har ført
til at flere "aristokratiske Nødvendighedsartikler" "vare nær paa Vejen til
at stryge med" for sekretær Rougtvedt. Wergeland legger til:]

   Saavidt Red. bekjendt er Hr. R. en saa formuende Mand, at
dette Opgivende forekommer overdrevet.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE