HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 30. juli 1837.

   -- Den Cst.nelle gaaer videre i Uvilje mod Sverrig end man
skulde troe og holde for billigt. Den kjender i den vide Verden
kun eet Udland, kun et Land, hvis Fremmedhed for Os maa
betegnes ved den skarpeste Afsondring, og dette Land er Sver-
rig. Den har to store Rubriker: den ene indeholdende om hver-
d.III,b.3,s.224   andre Efterretninger fra Norge og Alverden, den anden, under
den markerede Overskrivt "Udenlandske Efterretninger," kun
dem ifra Sverrig. Dette er at sætte Naborigets Vedkommende
i en Slags Skammekrog. Nella for igaar har saaledes under
samme Rubrik, overskreven "Kristiania" først en Note fra denne
Bye, og dernæst efter hinanden engelske, irske, franske, afri-
kanske, spanske, neapolitanske, sicilianske, hanoverske og ame-
rikanske Efterretninger. Dette under Kristiania. Med Noter
fra Moss, Kristiansand og Arendal sluttes den indenlandske
Artikkel. Den udenlandske tager sin Begyndelse under behørig
Afsondring; og den tilhører Sverig.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE