HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

ANMÆRKNING
Statsborgeren 16. juli 1837.

   I et foregaaende Nr. er Hr. Stiftsprovst Munch kaldet en
Stockholmsfarer. Man er oplyst om at det ikke forholder sig
saa. Urettet skulde dette være en skammelig Bagvaskelse.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE