HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

TIL POETEN I DEN CONSTITUTIONELLE FOR IGAAR
Statsborgeren 16. juli 1837.                 R
p.
           Ret! skubb dit ækle Skab paa Nellas Sider, Jan!
           (Skjøndt det er Skam for Den, der har sligt Raad paa Vand)
           I smitte ei hinanden -- Det Nella har betænkt --
           Thi Ingen af jer To kan siges meest befængt.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE