HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[NOTER TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM WELHAVEN]
Statsborgeren 2. juli 1837.

   [Innsenderen nevner "Recensionen over en Opførelse af "Bruden", hvoraf
vi erfare, at en Operamusiks fornemste Fortjeneste bestaaer i, at Dan-
dyerne ved at høre den kunne faae Lyst til -- at dandse." Wergeland skri-
ver i note:]

1
   [Innsenderen nevner Welhavens "Forelæsninger i Lyceesalen, hvor Publi-
kum leer -- over Forelæsningerne eller de dem besøgende Dandyer." Werge-
land skriver i note:]

2
Javel!

Korrekt. Anm.

Over Citatene troer Korrekt. og Fl.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE