HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[NOTE TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM STIFTSPROST
MUNCH SOM GEISTLIG TALER]
Statsborgeren 2. juli 1837.

   [Innsenderen bruker uttrykket: ultra posse nemo obligatur. Wergeland
forklarer i note:]

   Intet Ørkje over Styrkje.
Korrekt. Anm.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE