HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren 22. juni 1837.

   Den Fod, hvorpaa jeg staaer med det hele Poetikkel- og
Æsthetikkelskab, bringer mig til herved at erklære, at jeg ingen-
somhelst Deel har i de Opsatser i nogle af de senere No. af
Statsborgeren, hvori Welhaven og endeel Festrimere o. a. d.
kritiseres.
   Hidtil har kun den politiske Artikel og Revyen af Bladene og
de indenlandske Begivenheder været mit Departement ved dette
Blad.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE