HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[ANMERKNING TIL EN INNSENDT ARTIKKEL]

   [En innsender meddeler at en skolelærer i Varteig har overfalt og ære-
skjelt en mann, og at han ved forlik med fornærmede har gått med på å
betale ham 5 Spd. Redaksjonen spør:]

   Til Manden selv? Ikke til Fattigkassen eller Skolekassen?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE