HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 18. juni 1837.

   -- Den røvede Post befindes at have indeholdt 9653 Spd. 29
Sk. i Sedler og 233 Spd. 14 Sk. i Sølv. Derimellem 60 Spd. til
Eidsvollmindet. Under Forhørene vaktes saadan Mistanke mod
en Høker Ole Jacobsen Berg af Brevig, at han arresteredes,
hvorpaa under Forhørene 1 Tidalersseddel, 3 Femdalersedler og
20 Marksedler fandtes i hans Tegnebog, hvoraf de fire bare
tydelige Mærker af Nummerforandring. I hans Chatol fandtes
576 Spd. 4 Mk. 12 Sk. i forskjellige Sedler, hvoraf 4 Tidaler-
sedler og 5 Femdalersedler deels bestemt ere dels maa antages
at være af de bortrøvede. Han havde ellers negtet, at der i
hans Huus fandtes mere end kanskee nogle Mark. En Person
ved Navn Peder Saltboden er ligeledes arresteret som den, der
d.III,b.3,s.194   skal have roet den egentlige Forøver af Postrøveriet hen til
Postbaaden. Paa Sandøen er fundet en heel Deel Breve, hvoraf
Bankobrevene vare aabnede. Af de til Kristiania bestemte Breve
manglede intet uden de Penge, de skulde indeholdt.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE