HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[FORSVAR FOR EN "CARRICATURTEGNING" AV
UNIFORM FOR BRANDOFFICERER]

[Note til en innsendt artikkel.]

Statsborgeren 18. juni 1837.

   Der kan blandt fornuftigere Folk neppe være mere end een
Mening om, at Rang- og Uniformsygen, der saa hyppigt og ofte
i latterlig Skikkelse viser sig iblandt os, fortjener ikke alene
"den dybeste Foragt", men ogsaa at revses saa føleligt som mu-
ligt. Den har ogsaa det tilfælles med mange andre Daarskaber,
at den meer egner sig for Ridikulen og Satiren end for alvorlige
Ræsonnements; og Redaktionen har saaledes ingen Grund fun-
det til at nægte det paaankede Træsnit Indrykkelse. R. A.
   [Til artikkelen er også satt følgende note:]
   Jasaa? Man seer af dette Stykke, at der er Vand i Span-
dene til at slukke med.
Korrekt. Anm.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE