HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[ANMERKNING TIL EN ARTIKKEL "OM
FOLKEFORSAMLINGER"]
Statsborgeren 23. des. 1836.

   Benegtes1
Korrektøren.1
  tilbake[ Nemlig at "de Styrende"
i
"alle"
republikker
"bemestre sig . . . en ude-
lukkende Forslagsret, som anvendes efter Godtykke."]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE