HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.520  
[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 22. sept. 1836.

   Norge. Den Constitutionelle averterer, at den har faaet aller-
naadigst Tilladelse til mod moderat Porto at forsendes i Dan-
mark og Hertugdømmerne, hvilket maa være den en meget god
Anbefaling her i Landet.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE