HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[OM KONGEBOLIGEN]

(Indsendt.)

Statsborgeren 22. sept. 1836.

   Dersom man troer, at Udgivterne til Kongeboligen ville tage
en Endskab, naar den er opført og indredet, ja selv naar det
meget resterende af Grundfyldning er fuldgjort, naar Have og
Park er istand og ny Vei kanskee brudt igjennem Land og By,
da tager man visselig Feil. Alle Rusløkbakkens Huse, for ikke
at udstrække det til Pebervigens, skulle derpaa upaatvivlelig
bort. Thi hvor Kongeboligen sees fra Sydsiden af, synes den at
kneise midtimellem disse Hytter ligesom Kremlen i Moskva, og
dette yder en saa modbydelig Kontrast at man fristes til at
ønske, at enten alle Rusløkbakkens Huse eller Kongeboligen
(ikke Slottet) eller idetmindste de, der bevirkede dets Anlæg
paa et saadant Sted, vare Pokker i Vold. Men Vedkommende
bør være aabne mod Storthinget i denne Sag, for at det kan
tage Forholdsregler i Tide og passe paa at spare i andre Ud-
givtsposter til Bygningen hvad der maa medgaa til Eftersmæk-
ken, som ikke udebliver.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE