HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

EN GAMMEL SKIK, SOM BURDE INDFØRES IGJEN
Statsborgeren 18. sept. 1836.

   Et Uaar truer os stærkt. Naar Kornet selv her i Byens Nær-
hed har taget Skade af Frost, hvilke sørgelige Efterretninger
kunne vi da ikke vente fra Landsbygderne? Der vilde da være
megen Hjælp og Tryghed i om Bonden optog den Huusskik fra
gamle Dage, altid at have Forraad af Fladbrød for et Aar over-
liggende. Dermed kunde begyndes i et rigt Aar, uden at man
dog burde gaa til den Yderlighed, som tilforn undertiden fandt
Sted, at Forraadet fra en Mands Bryllupsaar fandtes urørt ved
hans Liigfærd i hans sildige Alder.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE