HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[ET TILFELLE AV DYRPLAGERI]

(Indsendt.)

Statsborgeren 18. sept. 1836.

   Ved i Dag at gaa op ad Rødfyldgaden foranledigede en inde
i et Gaardsrum existerende Støi mig til at træde i den aaben-
staaende Port for at erfare Aarsagen; og med Forbauselse
mærkede jeg, at en Artillerie-Kommandeer-Sergeant i sin hæf-
tigste Vrede med sin Sabelklinge indpryglede og behandlede en
stakkels Hest paa den umenneskeligste Maade, der, til Dyrets
Held, standsede ved Klingens Itubrækning af de voldsomme
Slag. Dette offentliggjøres med Spørgsmaal til de høie Ved-
d.III,b.2,s.511   kommende om en saadan Behandling med de umælende Dyr er passende eller tilladelig af en Artillerie-Kommandeer-Sergeant?
Den 9de Septbr. 1836.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE