HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


["DEN CONSTITUTIONELLE"S REDAKTØRER]

(Indsendt.)

Statsborgeren 18. sept. 1836.

   -- Du siger: Forbundet imod dig af den Cst.nelles Redak-
tører er ikke en Pibe Tobak værd. Jeg troer, det idetmindste
er en Tobakspibe værd. Thi der har man baade Træhovedet,
det bøjelige Slangerør og -- jeg havde nær sagt en Kjerne-
spids, dersom der ikke var saameget Smuds ved. Var ikke
det, vilde jeg af og til stoppe Piben, røge den i god Mag og
banke den ordentligt ud.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE