HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 31. juli 1836.

   Norge. Skiensavisen er fremdeles taus om Storthingsbegiven-
hederne. Den handler derimod om Noget, der formodentlig inter-
esserer den Egn mere, nemlig om Møgdynger etc. Og saaledes
d.III,b.2,s.448   befinder Enhver sig paa sit eget Forum. Jedermann sein Lust.
   -- Krudfabriken paa Kongsberg er sprungen i Luften. 5 Men-
nesker kom tilskade, hvoraf En er død.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE