HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

BEMÆRKNING OM SVENSKE MINERVA
Statsborgeren 28. juli 1836.

   Bemærkning. Svenske Minerva maa dog have en Slags Gor-
gone; thi den har i dette evindelige "tandløs Kjerring o. s. v."
idetmindste forstenet sine Fienders Vittighed, siden man snart
ikke hører andet end dette kjedelige stereotype "tandløs Kjer-
ring, tandløs Kjerring." Naar vil man holde op dermed og
komme med noget bedre?

   Svar: Naar deres egen Vittighed faar Tænder. Børn maa
ikke drive Gjæk med gamle Folk.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE