HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

DEN REPUBLIKANSKE FORFATNINGS SPARSOMHED
Statsborgeren 28. juli 1836.

   Ligesom i Nordamerika har i Buenos Ayres den republi-
kanske Regjeringsform ledet til de ypperlige økonomiske Resul-
tater, som man kunde vente sig og som ligge i dens Natur, idet
nemlig Indtægtsbudgettet overgaar Udgivtens med henimod 3 1/2
Million Daler. Respekterer man Kjendsgjerninger, saa maa det
nu snart være paatide, at man sletter ud af Argumentrækken
mod Republikken idetmindste det, at den altid er kostbarere
paa Grund af sit, som falskeligen siges, sammensatte Maskineri,
end hvilkensomhelst anden Regjering.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE